1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR

Aktualny cennik SOSiR Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Prezesa SOSiR z dnia 06.03.2015 w sprawie opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych oraz innych usług. Cennik znajduje się w zakładce "Aktualności" z dnia 06.03.2015

link...

 http://www.sosirslubice.pl/uploads/media/CENNIK_SOSIR_2015_02.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl