Kontakt

Klub Sportowy „Słubice Golf Club”
ul. Sportowa 1
69-100 Słubice
tel.: 693 434 719
mail: sgolfc@o2.pl

 

 

 

 

Prezes:

Waldemar Rupiński

tel.: 693 434 719

e-mail: sgolfc@o2.pl

Manager pola golfowego:

tel.: 512 774 177

e-mail: golf@sosirslubice.pl

 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl