1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR
21.02.2020

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż używanego sprzętu stanowiącego własność Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. w Słubicach.

Szanowni Państwo.   Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. w Słubicach ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż używanego sprzętu stanowiącego własność Spółki.


W załączeniu:

 

1. Ogłoszenie o przetargu.

 

2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.

 

3. typowy wzór umowy kupna – sprzedaży ( autoWnioski.pl )

 

4. zdjęcia ciągnika i przyczepy z raportu wyceny wartości rynkowej środków trwałych objętych ogłoszeniem o przetargu.

 

Zapraszamy do współpracy.

 

/ - / Zarząd Spółki SOSiR

 

Słubice, dnia 21.02.2020 r 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl