1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR
25.07.2019 Aktualności SOSiR
Aktualności SOSiR

Lekkoatletyczne sukcesy w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Słubice lekkoatletyczną potęgą w województwie lubuskim dzięki występom młodzieży Lubusza Słubice.


Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem występów dzieci i młodzieży z klubu LKS Lubusz Słubice w tegorocznych lekkoatletycznych finałach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.

W załączeniu Podsumowanie. 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl