1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR
04.05.2018 Aktualności SOSiR
Aktualności SOSiR

TRÓJBÓJ I CZWÓRBÓJ LA

Zapraszamy szkoły podstawowe do wzięcia udziału w Otwartych Mistrzostwach Słubic w trójboju i czwórboju LA.


Zawody odbędą się we wtorek 15 maja. W Załączeniu Regulaminy + Program Minutowy + Protokoły startowe.

Na zawody przychodzimy z wypełnionymi imiennie Protokołami. 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl