1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR
30.09.2019

Protokół Komisji Przetargowej

Protokół Komisji Przetargowej o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na: "dostawę i montaż zadaszonego sztucznego lodowiska, chłodniczego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego zasilanego elektrycznie".


Protokół przedstawiony w załączniku.


Pliki:
20190930115913750.pdf155 K

 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl