1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR
02.06.2017 Aktualności SOSiR
Aktualności SOSiR

Lekkoatletyczny Dzień Dziecka

Słubice, dnia 02.06.2017 r.


Przy pięknej słonecznej pogodzie dzieci słubickich przedszkoli rywalizowały w podstawowych konkurencjach lekkoatletycznych z okazji Dnia Dziecka 2017.
Zawody w olimpijski sposób otworzył Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz, któremu towarzyszyli:  Leopold Owsiak – Wicestarosta Słubicki, Jarosław Sadowski – Wiceprzewodniczący RM w Słubicach, Sabina Matkowska – UM Słubice, Anna Kwiatkowska – ZAO Słubice, Zbigniew Sawicki – Prezes SOSIR Słubice.
Po uroczystym otwarciu, następnie profesjonalnej rozgrzewce przeprowadzonej przez Piotra Kiedrowicza – Słubicka Akademia Biegowa, dzieci miały do rozegrania dwie konkurencje indywidualne: bieg na dystansie 40m i konkurs skoku w dal ze strefy oraz konkurencję zespołową: sztafetowy tor przeszkód, której drużyna liczyła po 20 osób / osobostartów.
Najciekawsze wyniki indywidualne wyniki uzyskali:
- Adam Ceglewski 2010 OP Kunowice – 40m – 7,49 / w dal 2,40
- Damian Wasilewski 2010 OP Golice – 40m – 8,40 / w dal – 2,36
- Anioł Dominik 2010 PS1 Słubice – 40m – 7,40 / w dal – 1,80
- Tobiasz Dubacki 2010 PS1 Słubice – 40m – 8,42 / w dal – 2,50
- Antoni Borula 2010  PS2 Słubice – 40m – 7,98 / w dal - 2,90
- Kacper Banaszkiewicz 2010 PS3 Słubice – 40m – 7,76 / w dal - 2,60
- Jan Wilk 2010 PS3 Słubice – 40m – 8,09 / w dal – 2,95
- Borys Skierkowski 2010 PS4 Słubice – 40m – 7,49 / w dal – 3,00
(pełny komunikat zastanie zamieszczony na stronie www.sosirslubice.pl w ciągu 7 dni)
Natomiast sztafetowy tor przeszkód wygrały radośnie wszystkie przedszkola w kolejności:
PS2 Słubice, PS1 Słubice, PS3 Słubice, PS4 Słubice, wspólna reprezentacja Golice / Kunowice.

Na zakończenie zawodów wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe medale Festiwalu Lekkoatletycznego ufundowane przez Burmistrza Słubic z budżetu Gminy Słubice 2017 r.

Serdecznie dziękujemy za wspólną sportową zabawę licząc, że coraz częściej dzieci będą odwiedzać nasz olimpijski stadion, aktywnie uczestnicząc w różnych formach aktywności ruchowej.

/ - / Ryszard Chustecki



 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl