1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR
22.03.2018 Aktualności SOSiR
Aktualności SOSiR

ENERGIA- CZEKAMY NA OFERTY

SOSiR SP. z o.o. zaprasza do składania ofert na sprzedaż energii elektrycznej.


Zapraszamy do składania oferty cenowej na sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb obiektów SOSiR.

Termin mija 6 kwietnia, o godz. 14.00

W załączeniu pełna dokumentacja. 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl