1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR
29.03.2018 Aktualności SOSiR
Aktualności SOSiR

UWAGA! ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZĘT DO PIELĘGNACJI BOISK!

Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa sprzętu w formie leasingu operacyjnego do pielęgnacji i utrzymania boisk sportowych o nawierzchni sztucznej i naturalnej.


W ZAŁĄCZENIU PEŁNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZEZNANIA.

UWAGA!

TERMIN SKŁADANIA OFERT MIJA 16.04.2018 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl