Football field with artificial surface

From the first of January 2010 we have broadened our offer by adding a full size football field with artificial surface and illumination.

 

Renting price:

Without illumination            - 400 PLN/ h
With illumination                  - 600 PLN/ h 
Locker room                         - 60 PLN/ per person

 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl