1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR

KONTAKT

A D M I N I S T R A C J A:SEKRETARIAT: Barbara Adamska
                                                                                                            
E-mail: sekretariat@sosirslubice.pl
Tel 0048 95 758 25 01 (w godz. 7.00-15.00)  0048 95 758 20 49 (24h- Recepcja Hotel)
Fax. 0048 95 758 47 78
   
ASYSTENT ZARZĄDU: Ilona Brzytwa
E-mail: ilona.brzytwa@sosirslubice.pl
Tel. 0048 95 758 25 01; 0048 506 400 832

PREZES ZARZĄDU: Zbigniew Sawicki
E-mail: zbigniew.sawicki@sosirslubice.pl
Tel. 0048 95 758 25 01

DYREKTOR DS. SPORTU I REKREACJI: Ryszard Chustecki
E-mail: ryszard.chustecki@sosirslubice.pl
Tel. 0048 95 758 25 01

GŁÓWNA KSIĘGOWA: Alicja Kłos
E-mail: alicja.klos@sosirslubice.pl

KADRY:
Specjalista ds. pracowniczych: Maria Parus
E-mail: maria.parus@sosirslubice.pl

MENEGER DS. SPORTU I MARKETINGU:
KIEROWNIK: Robert Tomczak
E-mail: robert.tomczak@sosirslubice.pl
Tel. 0048 506 400 887
Joanna Napiórkowska
E-mail: joanna.napiorkowska@sosirslubice.pl
Tel. 0048 512 774 177


P O L E  G O L F O W E    M I N I G O L F     L O D O W I S K O:

MENEDŻER: Robert Woźniak
E-mail: golf@sosirslubice.pl
progolfwozniak@gmail.com
Tel. 0048 609 300 749
 
GREENKEEPER:Tadeusz Linder
Tel. 0048 506 400 857       
                                                                                                   
RECEPCJA POLA GOLFOWEGO, MINIGOLFA i LODOWISKA: pon. - niedz. w godz. 11.00 - 20.30
E-mail: golf@sosirslubice.pl i lodowisko@sosirslubice.pl
Tel. 0048 506 400 821


H O T E L:

 
KIEROWNIK: Izabella Blum
REZERWACJE ( w tym grupy zorganizowane)
E-mail: izabella.blum@sosirslubice.pl
Tel. 0048 95 758 20 49 wew. 107

RECEPCJA HOTELU: czynna 24 h
E-mail: recepcja@sosirslubice.pl
Tel.  0048 95 758 20 49
Fax. 0048 95 758 47 78

 

G A S T R O N O M I A   I   C A T E R I N G:

 
KIEROWNIK: Bogusław Sito
E-mail: bogdan.sito@sosirslubice.pl
Tel. 0048 506 400 924

 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 565 500,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl