1914 - 1927 - budowa Stadionu Wschodniomarchijskiego (Ostmarkstadion)Baza sportowa SOSiRBaza turystyczna - ZAPRASZAMYSłubickie Pole Golfowe Dębowa PolanaLodowisko SOSiR

KONTAKT

A D M I N I S T R A C J A:SEKRETARIAT: 
                                                                                                            
E-mail: sekretariat@sosirslubice.pl
Tel 0048 95 758 25 01 (w godz. 7.00-15.00) 
ASYSTENT ZARZĄDU: Anita Karmelita-Cegielska
E-mail: sekretariat@sosirslubice.pl
Tel. 0048 95 758 25 01 kom. 506 400 832

PREZES ZARZĄDU: Krzysztof Murdza
E-mail: krzysztofmurdza@sosirslubice.pl
Tel. 0048 95 758 25 01

DYREKTOR DS. SPORTU I REKREACJI: Ryszard Chustecki
E-mail: ryszard.chustecki@sosirslubice.pl
Tel. 0048 95 758 25 01

GŁÓWNA KSIĘGOWY:Maciej Bieńko
E-mail: ksiegowosc@sosirslubice.pl

KADRY:
Specjalista ds. pracowniczych: Maria Parus
E-mail: maria.parus@sosirslubice.pl

P O L E  G O L F O W E    M I N I G O L F     L O D O W I S K O:
MENEDŻER: Anna Szmyt
E-mail: golf(małpa)sosirslubice.com
Tel. 0048 506 400 988
 
GREENKEEPER:Tadeusz Linder
Tel. 0048 506 400 857
                                                                                                   
RECEPCJA POLA GOLFOWEGO, MINIGOLFA i LODOWISKA: pon. - niedz. w godz. 11.00 - 20.30
Tel. 0048 506 400 821


H O T E L:

 
REZERWACJE INDYWIDUALNE I GRUPOWE:
E - mail: hotel@hotelolimpikpark.pl

RECEPCJA HOTELU: czynna 24 h
E-mail: recepcja@sosirslubice.pl
Tel.  0048 95 758 20 49

 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl