CONTACT

 

A D M I N I S T R A T I O N:SECRETARY'S OFFICE:
E-mail: sekretariat(at)sosirslubice.pl
Tel. 0048 95 758 25 01

PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD: Zbigniew Sawicki
E-mail: zbigniew.sawicki(at)sosirslubice.pl
Tel. 0048 95 758 25 01

DIRECTOR FOR SPORT AND RECREATION: Ryszard Chustecki
E-mail: ryszard.chustecki(at)sosirslubice.pl
Tel. 0048 95 758 25 01

ACCOUNTANT'S OFFICE: Alicja Kłos
E-mail: alicja.klos(at)sosirslubice.pl

STAFFS: Maria Parus
E-mail: maria.parus(at)sosirslubice.pl

MARKETING AND TOURISM:
Department Manager: Robert Tomczak
E-mail: robert.tomczak(at)sosirslubice.pl
Tel. 0048 506 400 887
 


G O L F   A N D   M I N I-G O L F   C O U R S E:


GOLF AND MINI-GOLF COURSE RECEPTION: Mon.- Fri. 10.00 - 14.00
Tel. 0048 506 400 821


H O T E L:

 
Department Manager: 
Tel. 0048 95 758 20 49 

HOTEL RECEPTION: opened 24 h
E-mail: recepcja(at)sosirslubice.pl
Tel.  0048 95 758 20 49
Fax. 0048 95 758 47 78
 

G A S T R O N O M Y   A N D    C A T E R I N G:

 

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000415548 REGON 081017397, NIP 5981630216, Kapitał zakładowy 19 606 000,00 zł 69-100 Słubice ul. Sportowa 1 tel. 95 7582501, fax. 95 7584778, e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl