Strona w trakcie modernizacji. Przepraszamy za utrudnienia.

Postepowanie o udzielnie zamówienia publicznego pn. ,,PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ''.

 

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie artykułu 255 pkt 1 u(stawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych), nie złożono żadnej oferty.

Back to top