Strona w trakcie modernizacji. Przepraszamy za utrudnienia.

Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. w Słubicach zaprasza na kolejny  ogólnopolski wyścig przełajowy.

     Wyścig odbędzie się w dniu 04.12.2022 r. (niedziela) na trasie wyznaczonej przez organizatora – runda o długości 3150 m (na rundzie znajdować się będą 2 boxy techniczne).

     SOSiR Słubice – Park komunalny (ul. Sportowa 1, 69-100 Słubice)

     Biuro wyścigu – Klub Olimpijczyka SOSiR (69-100 Słubice, ul. Sportowa 1)

Uczestnictwo :

  Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych posiadających ważne licencje na rok 2022 i    aktualne badania lekarskie.

  Dzieci młodsze i amatorzy startują na podstawie przygotowanych przez organizatora oświadczeń, które należy podpisać w biurze zawodów. 

  W przypadku zgłoszeń dzieci oświadczenie podpisują rodzice.

    Start zawodników obowiązkowo w kasku sztywnym.

    

  Zgłoszenie zawodniczek i zawodników do dnia 01.12.2022 r. na adres :

  https://akces-sport.pl/zapisy

    Regulamin :

Back to top