Strona w trakcie modernizacji. Przepraszamy za utrudnienia.

Narodowe Biegi Uliczne.


W dniach 10 i 11 listopada 2023r Słubice były organizatorem dwóch wydarzeń biegowych z okazji
Narodowego Święta Niepodległości 2023:
- 10 listopada 2023r - 34 edycja Narodowych Ulicznych biegów Niepodległości o Puchar Słubic. W
wydarzeniu biegowym kierowanym do dzieci i młodzieży przedszkoli, szkół podstawowych i
ponadpodstawowych udział wzięło prawie 1000 osób. Rozpoczynaliśmy od biegów w kategoriach
przedszkolnych o Puchar Św. Pamięci ks. Kanonika Józefa Zadwornego, współorganizatora pierwszych
biegów, następnie biegi dla dzieci szkół podstawowych z zakończyliśmy biegami dla młodzieży szkół
ponadpodstawowych. Trasa biegów – ulice – wokół Placu Bohaterów – Placu Wolności – Placu Jana
Pawła II w Słubicach. Łącznie 24 biegi, 1000 startujących dzieci i młodzieży.
- 11 listopada 2023r – 6 edycja Narodowego Biegu Niepodległości 2023. Ponad 100 osobowa grupa
sympatyków biegania ( słubiczanie, mieszkańcy Frankfurtu nad Odrą, powiatu słubickiego,
województwa lubuskiego, gości z Poznania czy Warszawy) pokonała certyfikowaną trasę o długości
10km. Zwycięzcą biegu Open został Szymon Łyżwiński – 35:55 w kat M i Meier Cathleen – 37:41 w
kat. K z Frankfurtu nad Odrą.
Organizując biegi pamiętamy o bohaterach tamtych dni, uczestnikach niepodległościowych powstań,
aż wreszcie o żołnierzach, także tych bezimiennych, walczących o wolność, a następnie o utrzymanie
granic odnowionej Rzeczpospolitej. Przed nimi wszystkimi poprzez wspólne Narodowe bieganie
chylimy czoła.
Organizacja biegów to długi mozolny wspólny proces przygotowania. Wspólne działanie szkół i
placówek przedszkolnych, Straży Miejskiej w Słubicach, Komendy Powiatowej Policji w Słubicach,
Straży Granicznej w Świecku, Komendy Straży Pożarnej w Słubicach, Ratownictwa Medycznego w
Słubicach, lokalnych mediów, Burmistrza Słubic Mariusza Olejniczaka, Starosty Słubickiego Leszka
Bajona, ks. Kan. Andrzeja Wawrzysiuka, zawodników i trenerów Lubuskiego Klubu Sportowego
„LUBUSZ” Słubice, sponsorów i sympatyków sportu lokalnego. Serdeczne podziękowanie kierujemy
również do partnerskiego Miejskiego Związku Sportowego we Frankfurcie nad Odrą i całej załogi
Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach.

Dziękujemy za wspólne świętowania.
/ - / Ryszard Chustecki

Wyniki 34. Narodowe Uliczne Biegi Niepodległości 10.11.2023:

wyniki  6 Biegu Niepodległości:

https://www.maratonczykpomiarczasu.pl/sites/default/files/6-edycja%20Narodowego%20Biegu%20Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci%20S%C5%82ubice%202023%20Wyniki.pdf?fbclid=IwAR1kn-hWwyW9SkA5PSTezmHQQFYjt0l6ZCL9a2sQtfavHx-OZmQZ-RyWiZY

Back to top