Strona w trakcie modernizacji. Przepraszamy za utrudnienia.

Słubicki Ośródek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. w Słubicach, na podstawie Regulaminu Postepowania w Przetargu Ustnym Nieograniczonym informuje, 

że dokonał w drodze licytacji wyboru najkorzystniejszej oferty. W wyniku zakończonego postepowania, jako najkorzystniejsza, została wybrana oferta nr 3 złożona przez  : Jaral Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach , ul. Sportowa 1. , z zadeklarowaną najwyższą ceną na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie usług parkingowych.

Załącznik 

Back to top